Disackarider

Dubbla sockerarter: (disackarider)  sackaros           laktos           maltos

Sackaros

Sackaros även kallat för vanligt vitt socker. Detta består av en fruktosenhet sammankopplat med en glukosenhet. Sackaros spjälkas(sönderdelas) ned till fritt fruktos respektive glukos, dessa har sina fördelar och nackdelar (se glukos och fruktos).


Laktos img-0826.jpg

Laktos även kallat mjölksocker är uppbyggt av en glukosenhet och en galaktosenhet och spjälkas till de
enskilda sockerarterna innan de tas upp i blodomloppet. De som är laktosintoleranta är känsliga mot mjölksocker och detta beror på att mjölksockret inte kan brytas ned i magen. Detta kan orsaka buksmärtor, gasbildning och diarré.Maltos
Maltos är en sockerart som förekommer i många olika livsmedel, bl.a. öl innehåller mycket maltos. Maltos har samma egenskaper som glukos bara att den binder mindre vatten i tarmen och ger därför inte lika lätt magproblem vid stora doser som glukos kan göra.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.