Mineraler

Hur påverkar näringsämnet kroppen?

Kroppen behöver mineraler för att de är livsnödvändiga i kroppens biokemiska funktioner. Den vanligaste funktionen för mineraler är i enzymer där enzymet behövs för att underlätta olika kemiska reaktioner i kroppen. En annan nämnvärd funktion där de behövs är nervernas impulser mellan olika kroppsdelar. Många mineraler har visats sig vara essentiella och då de används till så skilda funktioner i kroppen ger både brist och överskott olika symtom. Ett överskott av ämnen kan bli toxiskt och skadligt för kroppen och ett överskott av mineraler ger samma effekt som de fria radikalerna ger. Eftersom mineraler är essentiella behövs de tas in via födan och det beror på att mineraler är metaller eller halvmetaller dvs icke organiska ämnen och det medför att kroppen inte själv kan producera dem. Dock finns undantag, ex. Kalcium som lagras i depåer via skelettet.

   rimg0434.jpg    rimg0409.jpg


Näringsämnet kan delas in i:

Essentiella mineraler:

Kalcium                                          https://naringsriktliv.n.nu/kalcium

Fosfor                                             https://naringsriktliv.n.nu/fosfor

Magnesium                                      https://naringsriktliv.n.nu/magnesium

Järn                                                https://naringsriktliv.n.nu/jarn

Koppar                                            https://naringsriktliv.n.nu/koppar

Zink                                                https://naringsriktliv.n.nu/zink

Selen                                              https://naringsriktliv.n.nu/selen

Jod                                                  https://naringsriktliv.n.nu/jod

Krom                                               https://naringsriktliv.n.nu/krom

Mangan                                         https://naringsriktliv.n.nu/mangan

Fluor                                                https://naringsriktliv.n.nu/fluor

Natrium                                         https://naringsriktliv.n.nu/natrium

Kalium                                            https://naringsriktliv.n.nu/kalium


Tenn, bly, kadmium och bor behöver kroppen mindre mängder av. Detta är alltså inget tillskott som kroppen behöver få in via maten utan får redan ofrivilligt i mångdubbelt mer mängder än vad den behöver. Dessa metaller klassificeras ofta som miljögifter och alltför stora mängder är giftigt och kan ge skador på kroppen.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.